Δημοπρασία για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου του Συνοριακού Σταθμού Νίκης

Δημοπρασία για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου του Συνοριακού Σταθμού Νίκης

Στην προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου του Συνοριακού Σταθμού Νίκης Π.Ε. Φλώρινας προχωρά η Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Συνοριακών Σταθμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα των σφραγισμένων έγγραφων προσφορών στις 26 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη  στα γραφεία του Τμήματος Συνοριακών Σταθμών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ( Βορείου Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα).

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο Ελληνικής Ιθαγένειας ή νομικό πρόσωπο που εδρεύει στην Ελλάδα. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και να ανταποκρίνονται στους όρους που αναγράφονται στη διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του  διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδικοί Όροι), στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικού – Τμήμα Συνοριακών Σταθμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  Επίσης οι διακηρύξεις, με τα σχετικά παραρτήματα, παρέχονται και από το δικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης http://www.apdhp-dm.gov.gr (οριζόντιο μενού Ενημέρωση Νέα-Ανακοινώσεις

Pin It

Αφήστε μια απάντηση