Δημοπράτηση Κατασκευής ΕΕΛ Μικρολίμνης Καρυών του Δήμου Πρεσπών

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Μαρτίου, 2023

Δημοπράτηση Κατασκευής ΕΕΛ Μικρολίμνης Καρυών του Δήμου Πρεσπών

Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός ύψους 515.282,99 € για την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων των κοινοτήτων Μικρολίμνης και Καρυών του Δήμου Πρεσπών

Ένα σημαντικό έργο περιβαλλοντικής υποδομής, η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μικρολίμνης – Καρυών, που θα καλύπτει τις κοινότητες αυτές δημοπρατείται από την Δήμο Πρεσπών, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας).

Ο διαγωνισμός για το έργο με προυπολογισμένο κόστος 515.282,99 € (χωρίς ΦΠΑ) που έχει αναρτηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών του ΕΣΗΔΗΣ, έχει προθεσμία υποβολής προσφορών την 18η Απριλίου 2023.

Η εγκατάσταση αποτελείται από καταθλιπτικούς αγωγούς που μεταφέρουν τα λύματα από τους οικισμούς στην ΕΕΛ και την κυρίως εγκατάσταση επεξεργασίας που βασίζεται σε φυσικές διεργασίες για την απεξεργασία των λυμάτων και περιλαμβάνει, αναερόβια δεξαμενή επεξεργασίας, μεγάλη επαμφοτερίζουσα λίμνη, δύο λίμνες σταθεροποίησης καθώς και τεχνητούς υγρότοπους με καλάμια που εξασφαλίζουν την πλήρη επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών πριν διοχετευτούν στον φυσικό αποδέκτη που έχει οριστεί το ρέμα της Μικρολίμνης και τελικά η λίμνη Μικρή Πρέσπα.Το έργο, που μελετήθηκε από το ΕΘΙΑΓΕ, είναι απολύτως συμβατό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και θα συμβάλλει στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του υδατικού οικοσυστήματος της περιοχής και ιδιαίτερα του Καρυώτικου ρέματος και της λίμνης Μικρή Πρέσπα.

Πρόκειται για την τέταρτη εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στον Δήμο Πρεσπών που εξασφαλίζει ότι τα λύματα των τριών οικισμών (Μικρολίμνης, Καρυών και Οξυάς) που σήμερα πέφτουν ανεπεξέργαστα στην Μικρή Πρέσπα, οικότοπο διεθνούς σημασίας που εντάσεται στην σύμβαση RAMSAR και αποτελεί το επίκεντρο του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών.

Ο Δήμος Πρεσπών έχει αξιόλογη εμπειρία λειτουργίας παρομοίων εγκαταστάσεων στον Λαιμό και τον Λευκώνα που αξιοποιούν αποκλειστικά τεχνητούς υγρότοπους. Οι εγκαταστάσεις που βασίζονται σε φυσικές διεργασίες όπως η συγκεκριμένη ΕΕΛ έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους λειτουργίας και της μεγάλης αξιοπιστίας έναντι αστοχιών ή βλαβών.Το έργο οδηγεί το ποσοστό επεξεργασίας στα λύματα της λεκάνης των Πρεσπών σε 74,5% και στο σύνολο του Δήμου σε 70,7%. Ο Δήμος Πρεσπών έχει συντάξει φάκελο ωρίμανσης για τη εκπόνηση μελέτης αποχετευτικού δικτύου και ΕΕΛ για τις κοινότητες Ψαράδων και Αγίου Αχιλλείου ύψους 364.000€ ενώ έχει εντάξει την προμήθεια συστημάτων COMPACT για την επεξεργασία λυμάτων των οικισμών του Βροντερού, Κώτα και Βατοχωρίου στον Ειδικό Αναπτυξιακό Πόρο. Στόχος του Δήμου Πρεσπών είναι στο τέλος της επόμενης προγραμματικής περιόδου το σύνολο των λυμάτων του Δήμου να τυγχάνουν κατάλληλης επεξεργασίας.

TAGGED: Πρέσπες,