Δήμος Αμυνταίου προληπτικά μέτρα για την γρίπη των πτηνών

poyliaΟ Δήμος Αμυνταίου πληροφορεί τους κατοίκους των οικισμών Αμυνταίου, Σωτήρα, Βεγόρας, Λεβαίας, Φιλώτα, Πελαργού, Μανιακίου, Αντιγόνου, Φαραγγίου και Αγίου Παντελεήμονα ότι έχει οριστεί ζώνη ελέγχου με ακτίνα 10 χιλιομέτρων γύρω από οικόσιτη εκμετάλλευση στο Αντίγονο λόγω ύποπτης προσβολής από την Γρίπη των Πτηνών.

Στην ζώνη αυτή ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ τα εξής :
1. Η μετακίνηση πουλερικών, πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία, νεοσσών μιας ημέρας και αυγών εντός της ζώνης ελέγχου χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας για να αποτραπεί η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών.
2. Την μετακίνηση πουλερικών, πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία, νεοσσών μιας ημέρας και αυγών σε εκμεταλλεύσεις, σφαγεία και κέντρα συσκευασίας ή σε μονάδες για την παρασκευή προϊόντων αυγών που βρίσκονται εντός της ζώνης επιτήρησης.
3. Την είσοδο ή έξοδο πουλερικών, άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή κατοικίδιων θηλαστικών από εκμετάλλευση με πουλερικά χωρίς την άδεια της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Φλώρινας.
4. Την απομάκρυνση ή διασπορά χρησιμοποιημένων απορριμμάτων, κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του νομού.
5. Την διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων, αγορών, εκθέσεων ή άλλων συγκεντρώσεων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία.
6. Την απελευθέρωση πουλερικών για την ανανέωση των αποθεμάτων κυνηγιού.

Επίσης επιβάλλονται στις εκμεταλλεύσεις πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία τα ακόλουθα μέτρα:
1. Την υποχρέωση των ιδιοκτητών τους να παρέχουν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της ΠΕ Φλώρινας, εφόσον τους ζητηθεί, οποιαδήποτε σχετική πληροφορία που αφορά τα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και τα αυγά που εισέρχονται στην εκμετάλλευση.
2. Την τήρηση από κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στη ζώνη ελέγχου των κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας με σκοπό να αποτραπεί η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών,
3. Τον καθαρισμό και την απολύμανση των οχημάτων και του εξοπλισμού που
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, πτωμάτων, ζωοτροφών, κοπριάς, υδαρούς κοπριάς, και στρωμνής και οποιονδήποτε άλλων υλικών ή ουσιών ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, άμεσα μετά τη μόλυνση με μια ή περισσότερες διαδικασίες που προβλέπονται στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τη Γρίπη των Πτηνών.
4. Την άμεση κοινοποίηση οποιασδήποτε υψηλής νοσηρότητας ή θνησιμότητας ή
σημαντικής μείωσης των στοιχείων παραγωγής στις εκμεταλλεύσεις, στο αρμόδιο
Κτηνιατρικό Γραφείο Αμυνταίου ή στο Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας, ώστε να διενεργηθούν οι κατάλληλες έρευνες σύμφωνα με την παράγραφο 8.12 του Κεφαλαίου IV του εγχειριδίου διαγνωστικής.
5 Την χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων απολύμανσης στις εισόδους και εξόδους των κτιρίων που στεγάζουν πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία και της ίδιας της εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις οδηγίες.

Περαιτέρω πληροφορίες δίδονται στον Δήμο Αμυνταίου (Τμήμα Περιβάλλοντος 2386350127) καθώς και στο τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Φλώρινας (τηλ. 2385054556 – 565 – 558)

H APOFASH

Pin It

Αφήστε μια απάντηση