Δήμος Αμυνταίου: Υπογραφή της σύμβασης του έργου Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου εκθετηρίου κρασιού και αγροτικών προϊόντων

Την Τετάρτη 19 Μαϊου 2021, ο Δήμαρχος Αμυνταίου Άνθιμος Μπιτάκης  υπέγραψε τη σύμβαση έργου »Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου εκθετηρίου κρασιού και αγροτικών προϊόντων με συνοδό εξοπλισμού»  με την ανάδοχο εταιρία ERGOTRUST ΕΠΕ. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια και η τοποθέτηση ενός (1) προκασκευασμένου ξύλινου οικίσκου με συνοδό εξοπλισμό ο οποίος θα τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο στο Αμύνταιο.  Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε WINCOME 2018EΠ50560042 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ και ο  προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 55.017,56 ευρώ.

Εστιάζοντας στον κλάδο της αμπελουργίας και της οινοποίησης, η ιδέα για την υλοποίηση της πράξης WINCOME στηρίχθηκε στις διασυνοριακές τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες αλλά και στις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν μεταξύ των μελών-φορέων του διασυνοριακού εταιρικού σχήματος υλοποίησης αλλά και στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

H πράξη WINCOME προάγει έμμεσα την έννοια της συμμετοχικότητα και εμπλοκής των τοπικών κοινωνιών/παραγωγών και επιχειρηματιών στη διαμόρφωση στρατηγικών επιλογών και προτεραιοτήτων που αφορούν εμπροσθοβαρείς αναπτυξιακές τους ανάγκες. Τέτοιες ανάγκες αφορούν στην προώθηση της τοπικής αμπελοκαλλιέργειας και της παραγωγής οίνου με σκοπό την προσέλκυση νέων επιχειρηματιών καθώς και στην καθιέρωση της διασυνοριακής συνεργασίας στο κλάδο εμπορίας τοπικών οίνων.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση