Δήμος Φλώρινας ενημέρωση για τα μητρώα αρρένων

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Μαΐου, 2014

florina-dimos-logo

Από 2 Μαΐου 2014 μέχρι 30 Μαΐου 2014 θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φλώρινας ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν κατά το έτος 2013.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους για το περιεχόμενό του μέχρι 30-5-2014.

TAGGED: Φλώρινα,