Δήμος Φλώρινας Προσαρμογή ήδη λειτουργούντων παιδότοπων σε νέο καθεστώς

Ο δήμος Φλώρινας ενημερώνει για την προσαρμογή ήδη λειτουργούντων παιδότοπων σε νέο καθεστώς τα εξής

Έχοντας υπ’ όψη:

Οι ήδη λειτουργούντες παιδότοποι σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B’) οφείλουν να προσαρμοσθούν στις διατάξεις της (ημερ. έναρξης ισχύος 08.06.2019). Σε αντίθετη περίπτωση, σφραγίζονται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή που χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας .

 

Για περαιτέρω πληροφορίες καλείτε τηλεφωνικά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.  2385029646 κ. Νεοκαζιώτη Μαρία  και κ. Γώγου Σοφία.

 

 

         Ο   ΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                       ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ          

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση