Δήμος Καστοριάς: Ξεκίνησαν οι εργασίες αποχετευτικών έργων στο Καλοχώρι και την Αγία Τριάδα

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Σεπτεμβρίου, 2013

kaloxori-ypografi

Δήμος Καστοριάς:  ξεκίνησαν οι εργασίες δύο νέων αποχετευτικών έργων:
1. «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 3.120.000,00€.
Η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο Τεχνική Εταιρεία έγινε την Τρίτη 20/08/2013.
Το έργο αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Δημοτικής ενότητας Αγ. Τριάδας του Δήμου Καστοριάς και την αναβάθμιση των βασικών τεχνικών υποδομών. Επιπλέον θα συμβάλει στην αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αφού θα καταργηθεί η διάθεση των λυμάτων στα διαρρέοντα την περιοχή ρέματα απ’ ευθείας ή διαμέσου αγωγών ομβρίων με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Αλιάκμονα. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή:
– Αγωγού μεταφοράς των λυμάτων του Δ.Δ. Πενταβρύσου προς το δίκτυο ακαθάρτων του Δ. Δ. Τσάκωνης, συνολικού μήκους 1,9 χλμ.
– Εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Τσάκωνης συνολικού μήκους 3,55 χλμ. & αγωγού μεταφοράς έως την διασταύρωση προς Μεσοποταμία συνολικού μήκους 2,17 χλμ. Κατά μήκος του αγωγού μεταφοράς προβλέπεται η κατασκευή 35 φρεατίων επίσκεψης.
Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 10 μήνες.

2. «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 775.000,00€.
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 31/01/2013 και η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο Τεχνική Εταιρεία έγινε την Πέμπτη 18/07/2013.
Το έργο αφορά την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καλοχωρίου στην ΕΕΛ Νομού Καστοριάς. Το έργο προβλέπει την κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης συνολικού μήκους 4.006 μέτρων, την κατασκευή ενός αντλιοστασίου και 58 κουλουροκωνικών φρεατίων επίσκεψης.
Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 18 μήνες.
Με την εκτέλεση των παραπάνω έργων επιλύονται χρόνια προβλήματα που υπήρχαν σ’ αυτές τις περιοχές και αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των δημοτών μας, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος.

TAGGED: Καστοριά,