Δημοτική Παράταξη «Ενότητα – Συνεργασία» Δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο γι’ αυτό που κάνουμε αλλά και γι’ αυτό που δεν κάνουμε

Η Δημοτική Παράταξη «Ενότητα – Συνεργασία» στην απάντηση της στον Δήμαρχο για το θέμα της πρόσληψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ενόψει της πανδημίας COVID-19 αναφέρει

«Δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο γι’ αυτό που κάνουμε αλλά και γι’ αυτό που δεν κάνουμε»

Λυπούμαστε πολύ που αναγκαζόμαστε να απαντήσουμε χωρίς καμία διάθεση αντιπολιτευτικού λόγου στον κ. Δήμαρχο για ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό και ευαίσθητο για τους δημότες μας που θα έπρεπε να έχει ήδη υλοποιηθεί.

Πραγματοποιώντας μια σύντομη χρονική αναδρομή αποδεικνύεται ότι η ομοψυχία και η συνεργασία την οποία πολύ συχνά επικαλείται ο κ. Δήμαρχος δε συνοδεύεται από αντίστοιχες πράξεις, συμπεριφορές και χειροπιαστά αποτελέσματα.

Την 1η Απριλίου 2020 κατατέθηκε η πρόταση των δημοτικών συμβούλων της παράταξής μας κ. Ακριτίδη Αλέξανδρου και κ. Ιωακειμίδη Νικόλαου προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή αναλύθηκε σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον κ. Δήμαρχο παραθέτοντας ορθές πρακτικές άλλων Δήμων, αναγνωρίστηκε η σημασία της και ο ίδιος δήλωσε ότι θα μελετήσει το θέμα υπηρεσιακά το συντομότερο δυνατόν.

Ο χρόνος περνούσε χωρίς κανένα αποτέλεσμα και η εταιρεία «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε.» στις 15 Απριλίου ευαισθητοποιήθηκε προς τιμήν της από την πρόταση των δημοτικών συμβούλων της παράταξης μας με αίσθημα κοινωνικής προσφοράς, ευθύνης και συνεργασίας, θέτοντας στην υπηρεσία του Δήμου έναν ιατρό για χρονικό διάστημα 2 μηνών με σκοπό την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της εποχής.

Η ιδιωτική προσφορά ουδεμία σχέση είχε και έχει με την αρχική πρόταση που υπέβαλε η παράταξη μας προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο ως αναλύεται παρακάτω:

« Ο Δήμος Φλώρινας να προβεί άμεσα στην πρόσληψη δύο Ιατρών  και τριών  τουλάχιστον Νοσηλευτών με σύμβαση έργου, οι οποίοι σε συνεργασία με τις πρωτοβάθμιες δομές υγείας και το βασικό πάροχο Υγείας του Δήμου, το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας και τη νέα διευρυμένη δομή που συστήσατε, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης και συμπεριλαμβάνει τη «Βοήθεια στο σπίτι», το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου και τη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου, θα παρέχουν φροντίδες υγείας σε δημότες κατ’ οίκον. »

κ. Δήμαρχε,

Ουδέποτε εισήχθη ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο η προαναφερθείσα πρόταση και ουδέποτε λάβαμε επίσημη ενημέρωση. Για το λόγο αυτό επανήλθαμε στο θέμα στις 5 Μαΐου σχολιάζοντας και άλλα ζητήματα.

Η άποψη σας περί αδυναμίας πρόσληψης («…κι αυτό ήταν γνωστό από την πρώτη στιγμή.») δεν ευσταθεί γιατί αναφέρεστε σε μόνιμη πρόσληψη προσωπικού σε οργανικές θέσεις που εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Όμως, οι υπηρεσιακές ανάγκες των ΟΤΑ δύνανται να καλυφθούν μέσω συμβάσεων ανεξάρτητων υπηρεσιών με φυσικά πρόσωπα, υπό τον όρο ότι είναι ποσοτικά περιορισμένες και παροδικές (Άρθρο 6 του Ν.2527/1997) και τις οποίες έχουν συνάψει πολλοί Δήμοι ανά την Ελλάδα ακόμη και στην προ COVID-19 περίοδο.

Επιπροσθέτως, στις 14 Μαρτίου 2020 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 – ΦΕΚ Α’ 64/14-03-2020), σύμφωνα με το άρθρο 24 της οποίας «…οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’234),

μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες» και «Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.».

Εξάλλου ήδη χρησιμοποιείτε το παραπάνω νόμο για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στο Δήμο (Απόφαση Οικ. Επιτροπής 73/27-4-20). Συνεπώς είχατε να επιλέξετε μεταξύ της σύμβασης έργου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου για δίμηνο έως τετράμηνο.

κ. Δήμαρχε,

Δεν προτείναμε θέσεις μόνιμου προσωπικού αλλά προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες λόγω της COVID-19.

κ. Δήμαρχε,

Δεν ξεχνάμε σκόπιμα «η δεξιά χειρ τι ποιεί η αριστερά».

Συντεταγμένα όλος ο συνδυασμός παράλληλα με το θεσμικό ρόλο του ως αντιπολίτευσης πιστεύει και υλοποιεί ουσιαστικά και όχι μένοντας σε λόγια το σύνθημα «πάμε όλοι μαζί για την προκοπή του Δήμου» ως λέτε. Παρά την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και την αρνητική σας άποψη για πρόσληψη του ζητούμενου προσωπικού, ως φαίνεται εκ του αποτελέσματος, αδράξαμε την ευκαιρία και στις 6 Μαΐου σε μία άλλη συνάντηση με τους δύο δημοτικούς συμβούλους, παρουσία της ιατρού που προσέλαβε ήδη η εταιρεία «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε.» από τις 28-4-2020, προσπαθήσαμε να συμβάλουμε στην αξιοποίηση της ιατρού.

Στη συνάντηση αυτή θέσατε στη διάθεσή της αυτοκίνητο και καθορίσατε να χρησιμοποιεί το χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) για τις ανάγκες της σε συνεργασία με τη δομή «Βοήθεια στο Σπίτι».

κ. Δήμαρχε,

Ευτυχώς που υπάρχει η ιδιωτική παρέμβαση της εταιρείας «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε.» που ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό του Δήμου. Μάλλον δε θέλατε, μάλλον δεν ξέρατε, μάλλον δε μπορούσατε…ή μάλλον έτσι σας είπαν.

Υ.Γ. Η ομοψυχία δεν είναι απλά μια λέξη. Λυπούμαστε πολύ αλλά ορισμένα μέλη της εξουσίας του Δήμου ακόμα μετρούν ψήφους των προηγούμενων εκλογών και σχεδιάζουν τις επόμενες, με αντίκτυπο σε κάθε λειτουργία του Δήμου…

Pin It

Αφήστε μια απάντηση