ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

«ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013»

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, ανακοινώνεται ότι, η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων δωρεάν διανομής τροφίμων στους απόρους της χώρας στις Περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ξεκινάει στης 1η Μαρτίου 2013 που ορίζεται με την υπ’αριθμ. 22830/5-4-2011 ΚΥΑ Αρ. Φύλλου 3445/27-12-2012 Β’ Τεύχος ΦΕΚ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με την Απόφαση ως Φορείς Υλοποίησης ορίζονται:

 

  1. Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή Φιλανθρωπικοί Σύλλογοι που είτε σιτίζουν είτε φιλοξενούν είτε περιθάλπουν άπορα άτομα
  2. Ιερές Μητροπόλεις για την άσκηση του φιλανθρωπικού τους έργου
  3. Σύλλογοι Παλιννοστούντων
  4. Σύλλογοι Πολυτέκνων αναγνωρισμένων από την Α.Σ.Π.Ε
  5. Σύλλογοι Τριτέκνων
  6. Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών
  7. Σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, χρονίως πασχόντων, ψυχικά πασχόντων
  8. Δήμοι, Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους για μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Παπαδοπούλου Ουρανία, στο Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 11 και στο τηλ. 2385054554, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση