Δραστηριοποίηση 50% παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς δήμου Φλώρινας το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

Δραστηριοποίηση 50% παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς δήμου Φλώρινας το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

 

Έχοντας υπ’ όψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

2.   Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

3.   Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

4.   Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.

 1. Την Αριθμ. Δ1 α/Γ Π. οικ.: 76629 ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 (ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την συμμετοχή των παραγωγών που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην λαϊκή αγορά παραγωγών του Σαββάτου για την 05-12-2020.

2.Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των σκέπαστρων και επί του πεζοδρόμου της Αμύντα με την υποχρέωση τήρησης απόστασης πέντε -5- μέτρων μεταξύ των πάγκων και με το ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.

 1. Οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στη λαϊκή αγορά ημέρας Σαββάτου του Δήμου Φλώρινας.

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια.
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή.
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -5- Κ.Υ.Α.

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5/12/2020
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 5/12/2020
3 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 5/12/2020
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
8 ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ)
9 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 5/12/2020
10 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 5/12/2020
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 5/12/2020
13 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5/12/2020
14 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 5/12/2020
15 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5/12/2020
16 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ 5/12/2020
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ 5/12/2020
19 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5/12/2020
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
22 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5/12/2020
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
24 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ 5/12/2020
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27 ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ)
28 ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
29 ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) 5/12/2020
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 5/12/2020
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
32 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5/12/2020
34 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5/12/2020
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 5/12/2020
36 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
38 ΠΕΤΣΟΪ ΕΙΡΗΝΗ 5/12/2020
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ
40 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
41 ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 5/12/2020
42 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5/12/2020
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
46 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5/12/2020
47 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 5/12/2020
48 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
50 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5/12/2020

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση