Δραστηριοποίηση 50% παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς του δήμου Φλώρινας το Σάββατο 17-04-2021

Δραστηριοποίηση 50% παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς του δήμου Φλώρινας το Σάββατο 17-04-2021

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Την Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 1441/10-04-2021 τεύχος Β΄)
 6. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή των παραγωγών που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην λαϊκή αγορά παραγωγών του Σαββάτου για την 17-04-2021.
 2. Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των σκέπαστρων και επί του πεζοδρόμου της Αμύντα με την υποχρέωση τήρησης απόστασης πέντε -5- μέτρων μεταξύ των πάγκων και με το ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 3. Οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στη λαϊκή αγορά ημέρας Σαββάτου του Δήμου Φλώρινας.

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -5- Κ.Υ.Α.

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17/4/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 17/4/2021
3 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 17/4/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
8 ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ)
9 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 17/4/2021
10 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 17/4/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 17/4/2021
13 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 17/4/2021
14 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 17/4/2021
15 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17/4/2021
16 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ 17/4/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA
18 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17/4/2021
20 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
21 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17/4/2021
22 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ 17/4/2021
24 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26 ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ)
27 ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
28 ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) 17/4/2021
29 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 17/4/2021
30 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
31 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
32 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17/4/2021
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17/4/2021
34 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 17/4/2021
35 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
37 ΠΕΤΣΟΪ ΕΙΡΗΝΗ 17/4/2021
38 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ
39 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
40 ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 17/4/2021
41 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17/4/2021
42 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
43 ΣΤΡΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
44 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
45 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17/4/2021
46 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 17/4/2021
47 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
49 (ΚΕΝΟ)ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 17/4/2021
50 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
51 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 17/4/2021

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση