Δύο εναλλακτικές προτάσεις για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της επιχείρησης «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ» πρότεινε ο Δήμαρχος Ανθ. Μπιτάκης (Βίντεο)

Ημ/νία Ανάρτησης: 14 Ιουλίου, 2022

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αμυνταίου, Άνθιμος Μπιτάκης, παρουσίασε δύο εναλλακτικές προτάσεις για την ευρωστία και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της επιχείρησης «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ», ζητώντας από τους δημοτικούς συμβούλους να συμβάλουν με τις δικές τους παρατηρήσεις και σχόλια για τη

βελτίωση τους, πριν η τελικώς επιλεγείσα κατατεθεί προς έγκριση.

 

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αμυνταίου, στόχος των (εναλλακτικών) προτάσεων είναι η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η απαλλαγή της επιχείρησης ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ

από τις παθογένειες του παρελθόντος. Κάνοντας τη σύγκριση με το τι ισχύει σήμερα, ο Δήμαρχος παρουσίασε αναλυτικά τη στρατηγική κατεύθυνση του προτεινόμενου πλαισίου.

TAGGED: Αμύνταιο,