ΕΑΣ Αμυνταίου ημερίδα προέδρων και διευθυντών των ΕΑΣ

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Φεβρουαρίου, 2012

Αμύνταιο, 29/02/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χωρίς νόημα και στόχο και χωρίς ουσιαστική πρόταση πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση της ΠΑΣΕΓΕΣ η ημερίδα προέδρων και διευθυντών των ΕΑΣ στις 29/02/2012 σε ξενοδοχείο της Αθήνας. Από τις τοποθετήσεις του προέδρου αλλά και της νομικού συμβούλου της ΠΑΣΕΓΕΣ κα. Μητροπούλου, φάνηκε ξεκάθαρα ότι το Συνεταιριστικό κίνημα δεν έχει επί της ουσίας προβλήματα με τη φιλοσοφία του Ν. 4015/2011. Η κεντρική φιλοσοφία του νόμου για ενεργό ρόλο των αγροτών και κτηνοτρόφων πλέον στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς αλλά και η ανάγκη μετατροπής των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών σε πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, δεν μας βρίσκει αντίθετους. Τα προβλήματα είναι ως προς τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 19 , το οποίο δίνει τη δυνατότητα της συγχώνευσης και του μετασχηματισμού που δεν προβλεπόταν με άλλο νόμο. Εάν στην αρχική διαβούλευση του νόμου, ακόμα και μετά τη ψήφισή του, υπήρχε συντονισμένη δουλειά από πλευράς ΠΑΣΕΓΕΣ, όλα αυτά θα είχαν λυθεί. Τώρα έχουμε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια και 21 ημέρες πριν τη λήξη της καταλυτικής ημερομηνίας  «21/03/2012». Θα πρέπει όλες οι συνεταιριστικές οργανώσεις να έχουν πάρει τις αποφάσεις μετατροπής και συγχώνευσης ώστε να βρίσκονται σε σταθερό νομικό καθεστώς και βέβαια να τυγχάνουν των σημαντικών διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4015/2011.

Η εμμονή πλέον του προέδρου της τριτοβάθμιας οργάνωσης  σε μια στείρα και άγονη πολιτική αντιπαράθεση με τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έχει φέρει σε μεγάλα αδιέξοδα τις συνεταιριστικές οργανώσεις όλης της χώρας, κυρίως ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου και των προμηθειών αγροτικών εφοδίων που απαιτούνται τη νέα χρονιά. Σε ένα ασταθές θεσμικό , νομικό και οικονομικό κυρίως περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, είναι αδύνατον πλέον οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις να στηρίξουν τον Έλληνα κτηνοτρόφο και αγρότη που δραστηριοποιείται ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της ελληνικής υπαίθρου. Η στείρα αντιπαράθεση που εμποδίζει τη συνεταιριστική μεταρρύθμιση, που όλοι ζητούσαμε,  είναι πλέον άγονη , επικίνδυνη και μόνο σκοπιμότητες μπορεί να εξυπηρετεί. Πρέπει πλέον η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων να αναλάβει συντονισμένα σειρά από ενέργειες για την εφαρμογή του Ν. 4015/2011 και ειδικότερα για τη συγχώνευση και τον μετασχηματισμό των δευτεροβάθμιων οργανώσεων. Είναι απολύτως αναγκαίο έστω και στο λίγο χρόνο που απομένει, να αναληφθούν τέτοιες πρωτοβουλίες ώστε με ασφάλεια το συνεταιριστικό κίνημα να πάει στην επόμενη μέρα.

Σήμερα που όλοι βιώνουμε στη χώρα τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση και που πλήττονται τα εισοδήματα όλων των κοινωνικών τάξεων, κατά συνέπεια και των αγροτών και κτηνοτρόφων , δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για πολιτική αντιπαράθεση, γιατί τις συνέπειες θα τις επωμιστεί ο μικρός και μεσαίος παραγωγός της ελληνικής υπαίθρου.

Με εκτίμηση,

Για την ΕΑΣ Αμυνταίου

Γιαννιτσόπουλος Γιώργος

Πρόεδρος ΕΑΣ Αμυνταίου