Ευχαριστήρια επιστολή του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ»

Ημ/νία Ανάρτησης: 1 Οκτωβρίου, 2023

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ», ευχαριστεί θερμά τον πρόεδρο της κοινότητας Φλώρινας, κύριο Ρόζα Κωνσταντίνο, για τη δωρεά υλικών αξίας πεντακοσίων ευρώ (500 €), που θα αξιοποιηθούν για την συντήρηση και τον ευπρεπισμό των γραφείων του Συνδέσμου.

Το Δ.Σ. σας ευχαριστεί θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Ρόζα για τη δωρεά.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Σωτήρης Θ. Βόσδου                                                            Μιχάλης Ε. Χάτζιος

TAGGED: Φλώρινα,