Ευχαριστήριο της Ιεράς Μητρόπολης Φλώρινας Πρεσπών & Εορδαίας προς το Επιμελητήριο Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Μαρτίου, 2023

Πρὸς

τὸν Ἀξιότιμον

κ. Σάββαν Σαπαλίδην

Πρόεδρον Ἐπιμελητηρίου Φλωρίνης

ΕΝΤΑΥΘΑ

 

Ἀξιότιμε κύριε Σαπαλίδη,

Διὰ τῆς παρούσης ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐκφράσωμεν τὰς ὁλοκαρδίους εὐχαριστίας μας διὰ τὴν ἐξαίρετον πρωτοβουλίαν τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Φλωρίνης, χιλίων επτακοσίων (1.700) κιλῶν μήλων, διὰ τὴν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως.

Ὅθεν, εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦντες διὰ μίαν εἰσέτι φοράν, εὐχόμεθα ὁλοψύχως ὅπως ὁ Κύριος χαρίζῃ πλούσιον τὸ ἔλεος, τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν Χάριν Του εἰς πᾶσαν ἐκδήλωσιν τῆς ζωῆς Σας, διατελοῦντες,

 

 

Μετὰ πολλῶν ἐγκαρδίων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

TAGGED: Φλώρινα,