ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

Ημ/νία Ανάρτησης: 9 Μαΐου, 2011

Ανακοινώνεται ότι, οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στην Α΄ τάξη των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων της Φλώρινας, 1ο 12/θέσιο και 2ο 6/θέσιο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πρώτης εγγραφής στα γραφεία των αντίστοιχων Σχολείων από την Παρασκευή 20 Μαΐου μέχρι και την Τρίτη 31 Μαΐου 2011, τις εργάσιμες ώρες: 8.10-14.00.

Σύμφωνα με το νόμο στην πρώτη τάξη γράφονται όσα παιδιά συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής (2011) ηλικία έξι ετών, δηλαδή οι γεννηθέντες από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2005.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  1. Πιστοποιητικό Γέννησης
  2. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας
  3. Αίτηση γονέα (Χορηγείται από το σχολείο).
  4. Υπεύθυνη δήλωση (Χορηγείται από το σχολείο).
  5. Δήλωση κατοικίας (Χορηγείται από το σχολείο).

Εάν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο από το νόμο αριθμό θέσεων, επιλέγονται με κλήρωση όσοι μαθητές απαιτούνται για την πλήρωση όλων των θέσεων.

Σε αυτήν την περίπτωση η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011στους χώρους των δύο Σχολείων. Για το 1ο Πειραματικό : 10.00- 11.00. Για το 2ο Πειραματικό: 12.00-13.00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις Διευθύνσεις του 2ου Πειραματικού Σχολείου (Σαλαμίνος τέρμα τηλ. 2385022992) και του 1ου Πειραματικού Σχολείου (Αριστοτέλους 1 τηλ. 2385022480).

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..