Εγγραφές στην ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ Φλώρινας για το σχολικό έτος 2018-2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Κατά το σχολικό έτος 2018 -2019 στην ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ Φλώρινας θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:
1. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (μαθητές 20)
2. ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ (μαθητές 20)
3. ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (μαθητές 20)
4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ και ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (μαθητές 20)
5. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (μαθητές 20)
6. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (μαθητές 20)

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κτάρτισης και:
α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α΄ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού η Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1995 έως 2002.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Έως 31-08-2018

Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Φλώρινας ΑΙΤΗΣΗ, έως 31-08-2018
Εάν κατά το ως άνω διάστημα δεν επιτευχθεί η συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, τότε η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί έως τη συμπλήρωση του τμήματος όχι όμως πέραν της Πέμπτης 20 Σεπτεμβρίου 2018 (παραμονή έναρξης των μαθημάτων).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Τίτλος Σπουδών (φωτοτυπία)
2. Πιστοποιητικό Γέννησης
3. ΑΦΜ σε επίσημο έγγραφο
4. ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο
5. ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ) σε επίσημο έγγραφο
6. Φωτογραφίες (2)
7. Κάρτα ανεργίας (εάν υπάρχει)
8. Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν την οικογενειακή οικονομική και κοινωνική κατάσταση. (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Εκκαθαριστικό κ.τλ).
Πληροφορίες: ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ epasflorinas.blogspot.com

3Ο Χιλ. Φλώρινας – Νίκης Τ.Κ. 53.100
Τηλ.: 23850 22357 email: epas.florina@oaed.gr
Fax: 2385046445 Κάθε εργάσιμη μέρα και Ώρα: 8 π.μ έως 14 μ.μ.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση