Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Αμύνταιο

Ημ/νία Ανάρτησης: 18 Σεπτεμβρίου, 2012

Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

 

Η Διεύθυνση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας (Παράρτημα Αμυνταίου) ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για φοίτηση στο σχολικό έτος 2012 – 2013, θα γίνονται δεκτές μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2012.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Η φοίτηση διαρκεί δυο εννιάμηνα και μετά την ολοκλήρωση της παρέχεται τίτλος, ισότιμος του απολυτηρίου Γυμνασίου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας (Παράρτημα Αμυνταίου) μπορούν να προσέρχονται στο Δήμο Αμυνταίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες κα Ελένη Κολίτση, τηλ. 2386350111.