Εγκατάστασθηκε Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 2.999,7kWp στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (MEA) Δυτικής Μακεδονίας της ΔΙΑΔΥΜΑ

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Μαΐου, 2024

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και η σύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Φ/Β) ισχύος 2.999,7kWp στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (MEA) Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Φ/Β Σταθμός λειτουργεί με καθεστώς Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net Metering) και σύστημα Μη Έγχυσης (zero feed-in) ενέργειας στο δίκτυο.

Το κόστος εγκατάστασης καλύφθηκε στο σύνολό του από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΕΠΑΔΥΜ ΜΑΕ) σε συνέχεια της έγκρισής του σχετικού αιτήματος, από το Δ.Σ. της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

Η εν λόγω εγκατάσταση είναι ικανή για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της ΜΕΑ σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει και το 50%, ενώ συμβάλει και στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ΜΕΑ, λόγω της μείωσης του CΟ2 σε ποσοστό 42%.

Diadyma Fb Stathmos (1) (custom)

TAGGED: ΔΙΑΔΥΜΑ,