Έγκριση ένταξης του έργου «Μελέτη για την κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων και συνδετήριας οδού στην περιοχή Μελίτης Φλώρινας στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Οκτωβρίου, 2023

Έγκριση ένταξης του έργου «Μελέτη για την κατασκευή δύο (2) κυκλικών κόμβων και συνδετήριας οδού στην περιοχή Μελίτης Φλώρινας στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.)»

 

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 η ένταξη της μελέτης για την κατασκευή δύο (2) κυκλικών κόμβων και συνδετήριας οδού στην περιοχή του οικισμού του Αγίου Αθανασίου του πρώην Δήμου  Φλώρινας, προϋπολογισμού 74.451,58 €.

Με την συγκεκριμένη μελέτη θα καταστεί εφικτή η χρήση του δρόμου που οδηγεί στο κτήριο του πρώην Δημαρχείου Μελίτης, παρακάμπτοντας ιδιαίτερα τα βαρέα οχήματα που εξυπηρετούν τα ορυχεία του οικισμού του Αγίου Αθανασίου και αποφορτίζοντας τον οικισμό ιδιαίτερα από τα βαρέα οχήματα.

Τα μελετητικά αντικείμενα είναι Τοπογραφική αποτύπωση, Μελέτη οδοποιίας που θα περιλαμβάνει τη μελέτη των δύο κυκλικών κόμβων, Μελέτη Σήμανσης-Ασφάλισης συνδετήριας οδού και κυκλικών, Μελέτη Αποχέτευσης και Αποστράγγισης Οδού και Κόμβων,  Μελέτη Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, που θα περιλαμβάνει μελέτη Φωτισμού και δικτύου διανομής των 2 κυκλικών κόμβων, περιβαλλοντική μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και σύνταξη Σχεδίου ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τευχών Δημοπράτησης του έργου προς υλοποίηση.

Η υλοποίηση της προτεινόμενης μελέτης, με την εκπόνηση των επιμέρους μελετών, θα οδηγήσει στην κατασκευή του έργου στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος. Με την δυνατότητα υλοποίησης του έργου για την βελτίωση της ασφάλειας της οδού και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα, γίνεται δυνατή η αύξηση της κίνησης της περιοχής, με προσδοκώμενο αποτέλεσμα την τόνωση και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την επίτευξη της διασυνδεσιμότητας στις περιοχές ενδιαφέροντος.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Φλώρινα,