Εγνατία Οδός-Τοποθέτηση ενισχυμένης υπερυψηλής περίφραξης στο τμήμα Σιάτιστα – Κορομηλιά

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Ιουλίου, 2012

Από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης στο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε την 17.07.2012 για το έργο: «Εγνατία Οδός: Τοποθέτηση ενισχυμένης υπερυψηλής περίφραξης στο τμήμα «Σιάτιστα – Κορομηλιά (45.1-3)» του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή» και σε τμήματα του κυρίου άξονα της Εγνατίας Οδού από Παναγιά έως Σιάτιστα» (4.1 – 4.2)» και προωθούνται άμεσα οι περαιτέρω διαδικασίες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός του επομένου διμήνου.