Ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φλώρινας την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011

Ημ/νία Ανάρτησης: 5 Ιουλίου, 2011

Ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φλώρινας στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος στις 8 Ιουλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1

«Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού οικονομικού έτους 2010 των πρώην Δήμων Φλώρινας, Μελίτης, Περάσματος, Κ. Κλεινών.»

Εισηγητής κος Δημήτριος Κρουσοράτης, Υπάλληλος Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Φλώρινας.