Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδική και Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 8 Σεπτεμβρίου, 2023

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136), της παρ.1 του άρθρου 67  και της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 13η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα τα εξής:

 1. Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου (Α’ εξάμηνο 2023).

21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 13η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα τα εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 183/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου έτους 2024
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ. Μανιακίου, Φαραγγίου, Πελαργού και Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ. Ξινού Νερού και Πετρών του Δήμου Αμυνταίου.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ. Πεδινού, Αγραπιδιάς και  Βαρικού του Δήμου Αμυνταίου.
 6. Έγκριση ισολογισμού ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού οικονομικού έτους 2022.
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο : “Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα”.
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου».
 9. Eγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου».
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής αναπλάσεις συντηρήσεις Κ.Χ. οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου (Προσωρινή & Οριστική).
 11. Ορισμός επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών, ποιότητας υλικών, φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Αισθητική – Λειτουργική αναβάθμιση χώρου πλησίον κτιρίου Γυμνασίου Αμυνταίου».-
 12. Έγκριση Γ΄ Κατανομής 2023, ποσού 80.110,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 13. Έγκριση αιτήσεων φοιτητών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ για πρακτική άσκηση στον Δήμο Αμυνταίου.
 14. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 192/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης

TAGGED: Αμύνταιο, Δήμος Αμυνταίου,