Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδική και Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 1 Σεπτεμβρίου, 2023

Ειδική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 04 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.,με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας Α΄ Εξαμήνου έτους 2023».
Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

 

Τακτική «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 04 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30΄ μ.μ.,με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. «Αποδοχή δήλωσης παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια η κα Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας
2. «Έγκριση της υπ΄αριθ. 51/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Ζ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
3. «Έγκριση της υπ΄αριθ. 52/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Έκθεση ελέγχου ισολογισμού απογραφής έναρξης 01/01/2018 Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
4. «Παράταση υλοτομίας της συστάδας 8α δάσους Αλώνων»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
5. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Κοινότητας Βεύης σε ΔΑΣΕ»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
6. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Πρώτης έτους 2023 σε ΔΑΣΕ»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
7. «Από κοινούλύση της σύμβασης μίσθωσης των με αριθ. 8 και 9 καταστημάτων της Δημοτικής αγοράς λόγω διακοπής εργασιών της επιχείρησης»
Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών επί των αιτημάτων συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικής διαφοράς»
Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε βάρος του κ. Μ.Π. του Β.σχετικά με την καταπάτηση κοινόχρηστης έκτασης (Δρόμος) στον οικισμό της Κοινότητας Περάσματος Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10. «Λήψη απόφασης για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων» (σχετ. η με αριθμό 46/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).
Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
11. «Εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Κοινότητα Παπαγιάννη του Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 45/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).
Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
12. «Διατήρηση ή απομάκρυνση περιπτέρου στην Πλ. Μ.Α. στη Φλώρινα» (σχετ. η με αριθμό 47/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).
Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
13. «Εκμίσθωση αγρών Κοινότητας Αμμοχωρίου Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 49/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).
Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
14. «Τροποποίηση σύμβασης ¨Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση, τον συντονισμό & την προβολή -δημοσιότητα του έργου με το ακρωνύμιο “GreenInter-e-Mobility” – πρόγραμμα Διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA GREECE – REPUBLICOFNORTHMACEDONIA 2014 – 2020¨»
Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αθανάσιου Κάτη, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας.
15. «4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2023»
Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κουΔημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

TAGGED: Δήμος Φλώρινας, Φλώρινα,