Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Φλώρινας την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

Ημ/νία Ανάρτησης: 5 Μαρτίου, 2024

Ειδική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 08 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30΄ μ.μ., με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας Β΄ Εξαμήνου έτους 2023».

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

 

Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 08 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

 

 

2. «Έκτακτη κάρπωση καυσοξύλων από τη συστάδα 7β δάσους Ατραπού λόγω χιονοθλασιών»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

3. «Μεταφορά λήμματος συστάδων δασοκτήματος Σιταριάς για κάλυψη ατομικών αναγκών»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

4. «Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Φλώρινας στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος 1940-1945 ¨Ελληνικά Ολοκαυτώματᨻ

Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

5. «Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Φλώρινας για τη συγκρότηση της Σχολικής Εφορείας του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου-Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

6. «Εκμίσθωση εκ νέου των αστικών ακινήτων με αριθμούς 22 και 22α που βρίσκονται στην οδό Βασιλέως Φιλίππου στην Φλώρινα των οποίων έχει λήξει η μίσθωση» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 82/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

7. «Έγκριση της Έκθεσης Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

8. «Έγκριση της Έκθεσης Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.

9. «Τροποποίηση της με αριθμό 11/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, ως προς τη μετατροπή των μελών της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Πίνακα Α έτους 2024»

Εισηγητής κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube