Ειδική και Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Σεπτεμβρίου, 2022

24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136), της παρ.1 του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Α’ 114) ως ισχύει, σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 26η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2021 Δήμου Αμυνταίου.

 

25η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 26η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
 2. Συζήτηση και λήψης απόφασης για την τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης, σύμφωνα με την αριθ. 250/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
 3. Τροποποίηση της με αριθ. 17/2022 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου που αφορά τη συγκρότηση Δ.Σ. Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. – Εισηγητής Δημοτικός Σύμβουλος Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α κ. Δεμερτζίδης Στ.
 4. Έγκριση Γ΄ κατανομής ποσού 80.950,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων, έτους 2022.- Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπάντης Ι.
 5. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης για την ανταλλαγή εκτάσεων στο αγρόκτημα Βεγόρας. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
 6. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης για την ανταλλαγή εκτάσεων στο αγρόκτημα Αγ. Παντελεήμονα.- Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου για πολυετή καλλιέργεια. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μανιακίου του Δήμου Αμυνταίου για πολυετή καλλιέργεια. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
 9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 255/2022 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. -Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 10. Αίτημα τοποθέτησης ράμπας διευκόλυνσης της προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.- Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης

 

 

Σημειώσεις:

 1. Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109, 2386350116 και 2386350119 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις impantis@yahoo.gr και theodoridisav@amyntaio.gr.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..
TAGGED: Αμύνταιο,