Ειδική και Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136), της παρ.1 του άρθρου 67 και της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 31η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:
1. Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου (Α’ εξάμηνο 2022). – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Πέτρος.

 

19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 31η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού χρήσης γης για το υπ. αριθμ. ΚΑΕΚ 470440402009 Κτηματικής περιοχής Λεβαίας. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου έτους 2023. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
4. Συζήτηση και λήψης απόφασης για την τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης, σύμφωνα με την αριθ. 198/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
5. Συζήτηση και λήψης απόφασης για την τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
6. Αναπροσαρμογή ή μη τελών Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης για το έτος 2023. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
7. Αναπροσαρμογή ή μη τελών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
8. Κατάργηση πάγιας προκαταβολής του ΚΕΠ0467 Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
9. Έγκριση δαπάνης χορήγησης νέας παροχής, προσωρινής εγκατάστασης, στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων (Αμύνταια 2022). – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
10. Συζήτηση και λήψη κατ’ αρχήν απόφασης καθορισμού χρήσης γης και εκμίσθωσης αυτής στην Τ.Κ. Νυμφαίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
11. Παραχώρηση χρήσης του κτιρίου πρώην Τυροκομείο της Τ. Κ. Βαλτονέρων στην ΚΘ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
12. Έγκριση κατάργησης τμήματος αγροτικής οδού και ανταλλαγής εκτάσεων στο αγρόκτημα Βεγόρας και Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
13. Έγκριση ανταλλαγής εκτάσεων στο αγρόκτημα Αγ. Παντελεήμονα και Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
14. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 121/2022 απόφασης Δ.Σ. εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βεγόρας του Δήμου Αμυνταίου για τη δημιουργία Τυροκομείου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
15. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 217/2022 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
16. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
17. Παραχώρηση αίθουσας εντός δημοτικού κτιρίου, στον Σύλλογο Ποντίων Λεβαίας. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
18. Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Κοινότητας Μανιακίου στον Α.Μ.Σ. Μανιακίου «Η ΔΟΞΑ». – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
19. Ορισμός εκπροσώπων στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων ( του Ν. 445 και 446/25-01-1937) Δήμου Αμυνταίου ως προς το άρθρο 81 του ν. 3463/2006 (άρθρο 37 περ. α Ν.4442/16). – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
20. Έγκριση ή μη της αριθ. 25/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με χορήγηση εισόδου-εξόδου γηπέδου επί αιτήσεως ΑΦΟΙ Ι. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΕΕ. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κιοσές Π.
21. Έγκριση ή μη της αριθ. 26/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση επισκευής περίφραξης οικοπέδου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κιοσές Π.
22. Έγκριση ή μη της αριθ. 27/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση μετακίνησης κάδων. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κιοσές Π.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης

Σημειώσεις:
1. Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109, 2386350116 και 2386350119 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις impantis@yahoo.gr και theodoridisav@amyntaio.gr.
2. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση