Εκλέχθηκαν τα μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πρεσπών

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Σεπτεμβρίου, 2019

Εκλέχθηκαν τα μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πρεσπών.

Ο κ. Λάζαρος Νικολάου εκλέχθηκε νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών.

Οι δημαιρεσίες για την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών καθώς και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκαν την, Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών. Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο πρωτεύσας σε σταυρούς δημοτικός σύμβουλος κ. Γιώργος Στεργίου.
Πρόεδρος εκλέχθηκε ο κ. Λάζαρος Νικολάου, αντιπρόεδρος ο κ. Αθανάσιος Τράσιας και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος, και οι τρεις ήταν μοναδικοί υποψήφιοι εκ μέρους των παρατάξεών τους και έλαβαν θετική ψήφο από το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου (ομόφωνη εκλογή).

Στη συνέχεια έγινε εκλογή των μελών της Οικονομικής επιτροπής που εκλέγονται από το Δημοτικό συμβούλιο και που μαζί με το Δήμαρχο Παναγιώτη Πασχαλίδη και τους δύο αντιδημάρχους (Χρήστο Παπαδόπουλος και Άγγελο Τράσια) αποτελούν την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρεσπών από 1.9.2019 έως 6.11.2021.

Εκλέχτηκαν:
Τακτικά Μέλη:
1. Στεργίου Γεώργιος
2. Μανούρης Κωνσταντίνος
3. Τσέπας Βασίλειος,
4. Τράσια Έλλη.

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Γεωργίου Φώτιος
2. Βλαχόπουλος Αναστάσιος
3. Γιάμου Στεφανία.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατατέθηκε πρακτικό σύμπραξης μεταξύ των παρατάξεων «ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΣΠΑ» και «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Πασχαλίδη ως Επικεφαλής της παράταξης «ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΣΠΑ» και τον κ. Φώτη Γεωργίου ως Επικεφαλής της παράταξης «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» με βάση την παρ.7 του άρθρου 66 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, που έγινε δεκτό από τον προεδρεύοντα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ενώ την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε στο σώμα, όπως καταγράφτηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος.

TAGGED: Δήμος Πρεσπών,