Εκλογές αναδασμού αγροκτήματος Μαρίνας 2022

Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Μαΐου, 2022

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ 2022

Την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες στην  Κοινότητα Μαρίνας της Π.Ε. Φλώρινας με σκοπό την ανάδειξη των αιρετών κτηματιών, μελών των επιτροπών διοίκησης του αναδασμού αγροκτήματος Μαρίνας.

Για την Επιτροπή Αναδασμού εκλέχθηκαν δύο (2) τακτικά με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη – εκπρόσωποι των κτηματιών.

Για την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εκλέχθηκαν τρία (3) τακτικά μέλη, άνευ αναπληρωματικών.

Ο αριθμός των κτηματιών που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες ανήλθε στους σαράντα ένα (41).

Η υπό αναδασμό έκταση του αγροκτήματος ανέρχεται στα 2300στρ. και για τη συγκεκριμένη μελέτη η Π.Ε. Φλώρινας έχει διακηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό προϋπολογισμού 130.488,49€.

TAGGED: Φλώρινα,