Εκλογές στον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Φλωρίνης

Ημ/νία Ανάρτησης: 15 Μαρτίου, 2018

Από το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Φλωρίνης

α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι  ό τ ι:

Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 στα γραφεία του Συνδέσμου επί της οδού Παύλου Μελά 76, στην πλατεία Γεωργίου Μόδη και από ώρα: 10.30 έως: 19.00, θα διενεργηθούν εκλογές για την

ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και αντιπροσώπων στην Α.Π.Ο.Ε.Α., για την τριετία: 2018 – 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη του Συνδέσμου. Η ταμιακή τακτοποίηση θα είναι επιτρεπτή και την ημέρα των εκλογών.

Όσοι έφεδροι αξιωματικοί (μέλη του Συνδέσμου) επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την κατάθεση της σχετικής αιτήσεως μέχρι την: Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο: 697 – 9791842 (Σιαπάζος Αθανάσιος).

Η ενεργός συμμετοχή όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.

Ο Πρόεδρος                        Γεν. Γραμματέας

Θεοδώρου Δημήτριος       Τυρπένου Σταύρος

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Φλώρινα,