Εκπαίδευση και πιστοποίηση στους υπολογιστές μέσω ΟΑΕΔ για τους άνεργους

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Απριλίου, 2012

oaed-1

Εκπαίδευση και πιστοποίηση στους υπολογιστές μέσω ΟΑΕΔ για τους άνεργους

Ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 25 Μαΐου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων του ΟΑΕΔ (διάρκειας 100 ωρών), σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ο εκτιμώμενος αριθμός των δικαιούχων υπερβαίνει τα 18.000 άτομα, ενώ οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά της «επιταγής κατάρτισης», η οποία θα χορηγείται από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στους ανέργους, προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους, στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Οι άνεργοι θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας), με προτεραιότητα στους ανέργους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών, και θα εγγραφούν από τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης.

Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ, ενώ είναι ράδιο Λέχοβο 97,1 υποχρεωτική η συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης, από φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και έχουν αναγνωριστεί από τον ΟΕΕΚ.

Οι αμοιβές

ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ 500€

Ο αριθμός των Ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ανέρχεται περίπου σε 18.332 άτομα.

Κάθε Ωφελούμενος θα παραλάβει Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και κατόπιν συμμετοχής του στη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία 500 ευρώ.

Τα ΚΕΚ θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης( www.voucher.gov.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (www.voucher.gov.gr) , καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

TAGGED: Διαδίκτυο,