Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Αέρια ρύπανση, υγεία και τοπική ανάπτυξη» από τον Δήμο Φλώρινας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Αέρια ρύπανση, υγεία και τοπική ανάπτυξη» από τον Δήμο Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας, στο πλαίσιο του έργου TRAP – Transboundary Air Pollution Health Index Development and Implementation του προγράμματος Interreg IPA CBC Programme «Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020», θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:

ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κύριος στόχος είναι η επιμόρφωση στελεχών και υπαλλήλων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όμως η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα υλοποιηθεί διαδικτυακά (πλατφόρμα Webex) τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, ώρα 14.00 – 16.30 και μπορείτε να το παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tinyurl.com/trap-florina

Meeting number (access code): 142 347 3107 | Meeting password: 4a7KFmnPfC7

Βεβαιώσεις μπορούν να δοθούν κατόπιν εγγραφής σας στον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/trap-florina-form

Pin It

Αφήστε μια απάντηση