Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για το θέμα της ΤΚ Αναργύρων

Ημ/νία Ανάρτησης: 7 Ιουνίου, 2017

amyntaio-djmos-logo-3Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 09 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου βάσει του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ 5 και του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου άρθρο 3 παρ. 9 λόγω του ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκαν φαινόμενα κατολισθήσεων και ρηγματώσεων στην Τ.Κ. Αναργύρων με θέμα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Δραστηριότητες της ΔΕΗ και επιπτώσεις στην Τ.Κ. Αναργύρων – Μετεγκατάσταση Αναργύρων.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

TAGGED: Αμύνταιο,