Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σήμερα 01 Οκτωβρίου

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σήμερα 01 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 20:00΄, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 103/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με μη ανανέωση σύμβασης προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής¨»
Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»

Ο λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα της συνεδρίασης έγκειται, στο ότι ματαιώθηκε η τακτική συνεδρίαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2018 και οι διαδικασίες πρέπει να τελειώσουν εντός τριάντα ημερών από τη λήξη της σύμβασης.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση