Έκτακτο διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ Φιλώτα και της τηλεθέρμανσης Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 26 Μαρτίου, 2012