Εκτέλεση βολών στο πεδίο βολής Μασόβουνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΒΟΛΗΣ
1. Γνωστοποιείται ότι από τις 06 08:00 Απριλίου 2022 μέχρι 06 13:00 Απριλίου 2022 στο πλαίσιο των Βολών της 106 Α/Κ ΜΜΠ θα εκτελεστούν βολές
πολυβόλων 0,50 στο πεδίο βολής Μεσοβούνου Εορδαίας.

2. Επικίνδυνη περιοχή ορίζεται αυτή που βρίσκεται μεταξύ των υψωμάτων : ΣΚΟΠΟΣ – ΑΕΤΟΡΑΧΗ – ΜΠΟΥΡΙΚΑ – ΚΟΡΥΦΗ – ΠΑΛΑΤΙ – ΤΡΟΥΛΟΣ –
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΣΚΟΠΙΑ – Χ. ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ – ΥΨ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ – ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΦΟΣ.

3. Κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία, η προσέγγιση και η παραμονή στην περιοχή κάθε ατόμου και οχήματος, καθώς και
η βοσκή κοπαδιών, για να μην υπάρξουν ατυχήματα.

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

Pin It

Αφήστε μια απάντηση