Εγγραφές και επανεγγραφές στο ΚΔΑΠ Φλαμπούρου και το ΚΔΑΠμεΑ

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Μαΐου, 2017

florina-dimos-logoΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΔΑΠμεΑ του ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Στα πλαίσια των δράσεων της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Φλώρινας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας ανακοινώνεται η συμμετοχή του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Φλαμπούρου(Κ.Δ.Α.Π. – Φλαμπούρου) και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.μεΑ) στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2017 – 2018.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας καλεί τις μητέρες (ή πατέρες που έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους) που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους τα δωρεάν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Φλαμπούρου (Κ.Δ.Α.Π. Φλάμπουρο) & του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.μεΑ. Φλώρινας) για την περίοδο 2017-2018, να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

Οι αιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους έχουν ξεκινήσει από την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ολοκληρώνονται στις 8 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη.

Υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου.
3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2016).
4.Δικαιολογητικά απασχόλησης & εργασιακής σχέσης (εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους κ.α.).
5. Δικαιολογητικά Ανεργίας (Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύει). Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει σύζυγο άνεργο απαιτείται βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ.
6. Δικαιολογητικά Αναπηρίας.
7. Αριθμούς ΑΜΚΑ γονέων αιτούντων και τους αριθμούς ΑΜΚΑ παιδιών.
8. Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών ή ΑμεΑ.

Για Πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε:

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας
Τηλέφωνο: 2385044555
Διεύθυνση: Πρώην Στρατόπεδο Τάγαρη Φλώρινα, 53100
email: info@kediflo.gr
website: www.kediflo.gr

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
TAGGED: Φλώρινα,