Εγγραφές στο πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό σχολείο της Φλώρινας

1o peiramatiko-florinas

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Καλούνται οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στην Α΄ τάξη του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου της Φλώρινας, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ στην ιστοσελίδα http://apps.athena.net.gr/pps/aitisi, στην οποία θα δηλώνουν το Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που επιθυμούν. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα γίνονται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Μαρτίου 2014. Σύμφωνα με το νόμο στην πρώτη (Α’) τάξη εγγράφονται όσα παιδιά συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής (2014) ηλικία έξι ετών, δηλαδή τα γεννηθέντα από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2008.
Εάν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων, επιλέγονται με κλήρωση όσοι μαθητές απαιτούνται για την πλήρωση όλων των θέσεων. Σε αυτήν την περίπτωση η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 μέσα στο οικείο διδακτήριο, ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση του Σχολείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τέρμα Σαλαμίνος, τηλ. 2385022992).

Φλώρινα 28/02/2014
Ο Πρόεδρος
του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου

Ιορδανίδης Γεώργιος
Επίκουρος καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας

Pin It

Αφήστε μια απάντηση