Ενημέρωση από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Ιανουαρίου, 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου μετά από συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενημερώνουν και προτείνουν τις Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις αλλά και τους αγρότες και κτηνοτρόφους όλης της χώρας να προχωρήσουν στις παρακάτω ενέργειες για την εφαρμογή και την ήπια προσαρμογή στο       (ν. 4015):

 Τη μετατροπή των Οργανώσεων σε πρωτοβάθμιο Αγροτικό Συνεταιρισμό με Ομάδες Παραγωγών ανά ομοειδή προϊόντα ή ανά κλάδο φυτικής – ζωικής παραγωγής. Οι ομάδες παραγωγών θα διοικούνται από αυτόνομα Διοικητικά Συμβούλια όσον αφορά εισροές και εκροές της αγροτικής παραγωγής.

 Σχέδιο εξυγίανσης και βιωσιμότητας του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού με τους πιστωτές των Οργανώσεων αλλά και με τη διαιτησία της εποπτικής αρχής όπως ο νόμος 4015 ορίζει και για όσο διάστημα χρειαστεί.

 Σε περίπτωση που τελικά το νέο σχήμα δεν είναι βιώσιμο , θα οδηγηθεί στην εκκαθάριση όπως ορίζει ο νόμος 4015 και τα αγροτικού ενδιαφέροντος ακίνητα και υποδομές θα ενοικιαστούν για 10 χρόνια σε συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις οι οποίες αναπτύσσουν όμοια ή ανάλογη παραγωγική δραστηριότητα στην εδαφική επικράτεια της πρώην ΕΑΣ .

 Ο ήδη οργανωμένος νέος Αγροτικός Συνεταιρισμός στην τελική συμφωνία με την εποπτική αρχή θα αναλάβει άμεσα, αλλάζοντας ΑΦΜ, τα αγροτικού ενδιαφέροντος ακίνητα, όπως ορίζει ο νόμος 4015.

Πιστεύουμε ότι οι σημερινές Διοικήσεις αλλά και τα στελέχη των Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε και να διατηρήσουμε τις υποδομές και τις μεταποιητικές μονάδες των αγροτικών προϊόντων σε συνεταιριστική βάση προς υποστήριξη των συνεταιριζόμενων αγροτών και των αγροτικών προϊόντων που καλλιεργούνται και παράγονται σε όλη την ελληνική ύπαιθρο . Είναι απολύτως αναγκαίο να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να διαφυλάξουμε το συνεταιριστικό οικοδόμημα που στήριξε και μπορεί να στηρίξει την αγροτική οικονομία σε όλη την ελληνική περιφέρεια.