Ενημέρωση από το ΙΚΑ Αμυνταίου για την πληρωμή δωρόσημου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Απριλίου, 2013

Ενημέρωση από το ΙΚΑ Αμυνταίου για την πληρωμή δωρόσημου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Γ99/1/63/18-04-2013 Γενικό Έγγραφο της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η πληρωμή του Δωροσήμου Πάσχα 2013 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα πραγματοποιηθεί κατά τις ημερομηνίες  24,25,26,29,30 Απριλίου 2013 και 8,9,10,13,14,15,16,17,20,21 Μαίου και κατά πρωινές ώρες λειτουργίας του Υποκαταστήματος.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Αμύνταιο,