ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Ημ/νία Ανάρτησης: 1 Φεβρουαρίου, 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Κοζάνη, 31.01.13

Πολλά είναι αυτά που έπρεπε να ήταν αλλιώς και, ούτως ή άλλως, πρέπει να αλλάξουν ριζικά. Η Δημοκρατική Αριστερά απέδειξε και αποδεικνύει καθημερινά, ότι διαθέτει την πολιτική βούληση και το θάρρος, για την προώθηση των αλλαγών αυτών, με το βλέμμα στραμμένο σ’ ένα καλύτερο εθνικό και ευρωπαϊκό μέλλον. Στόχος μας, να συμβάλλουμε στα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν τη ζωή μας, προωθώντας απόψεις, προτάσεις και λύσεις, πέρα και έξω από τις συνήθεις της πολιτικής ζωής της χώρας.

Ένα από τα προβλήματα αυτά είναι και το πρόβλημα της Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Με ένα σύστημα πέντε νοσοκομείων για 300.000 περίπου κατοίκους, ο πολίτης της Περιφέρειας μόνον ασφαλής και καλυμμένος δεν αισθάνεται. Μεγάλες δαπάνες, μικρή ωφέλεια.

Είναι προφανές, ότι την οριστική απάντηση στο πρόβλημα μπορεί να τη δώσει μόνον ένας νέος, ολοκληρωμένος υγειονομικός χάρτης της χώρας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σημερινά δεδομένα: Τα σύγχρονα μέσα μετακίνησης, σε συνδυασμό με την ύπαρξη της Εγνατίας, έφεραν πιο κοντά όλα τα σημεία της Περιφέρειας μεταξύ τους, όπως και με τις γειτονικές περιφέρειες.

Με την σημερινή παρέμβασή μας δεν αποσκοπούμε σε μόνιμη απάντηση του προβλήματος, αλλά στην ορθολογικότερη βραχυπρόθεσμα διαχείρισή του.

Έχοντας λάβει λοιπόν υπ’ όψιν μας τα εξής:

ι) την ανάγκη της μεγαλύτερης δυνατής περιστολής των δαπανών στον τομέα της Υγείας, με την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και,

ιι) την ανάγκη καλλιέργειας «περιφερειακής» αντίληψης και λύσης στο συγκεκριμένο πρόβλημα,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ την κατάργηση των τεσσάρων Διοικήσεων των Νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας και την αντικατάστασή τους με μία, ενιαία, η οποία θα επιλαμβάνεται του συνόλου των θεμάτων τους. Κατά τη γνώμη μας, ο Διοικητής/ρια πρέπει να προέρχεται από τον χώρο των τεχνοκρατών της  διοίκησης της υγείας και όχι απ’ αυτόν της τοπικής πολιτικής, όπως συνηθίσαμε τα τελευταία χρόνια.

Το οφέλη που θα προκύψουν από την επιλογή αυτή είναι προφανή, με κυριότερα:

þ     Την περιστολή των δαπανών διοίκησης των υπαρχόντων νοσοκομείων.

þ     Την περιστολή των δαπανών προμηθειών, με την ενιαία διαχείριση του συστήματος προμηθειών, αντί της κατακερματισμένης μέχρι σήμερα των πέντε νοσοκομείων.

þ     Την ενιαία διαχείριση υποδομών και προσωπικού, προς όφελος του συνόλου της Περιφέρειας και των πολιτών της.

þ     Την καλλιέργεια ενιαίας περιφερειακής αντίληψης για την Υγεία στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, με όλα, όσα συνεπάγεται αυτό.

Είναι προφανές, ότι με την απόφασή μας αυτή, ΔΕΝ λύνουμε το πρόβλημα της Υγείας στην Δυτική Μακεδονία. Στην εποχή όμως, που βάλλονται ακόμη και οι χαμηλότεροι των μισθών και των συντάξεων, οφείλουμε να αναπτύξουμε τεράστιο σεβασμό, τόσο στον δημόσιο αγαθό της υγείας, όσο και στο δημόσιο χρήμα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..