Ενημέρωση από τον δήμο Φλώρινας για την λαϊκή αγορά 06/05/2020

Εκ περιτροπής δραστηριοποίηση των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών)στη λαϊκή αγορά της ημέρας Τετάρτης του Δήμου Φλώρινας.

Ο Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Έχοντας υπ’ όψη :

1. Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 (ΦΕΚ 943 τεύχος Β΄ 20/03/2020 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 έως και την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως: α. Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

2. Απαγορεύεται έως και την Κυριακή, 10 Μαΐου 2020 η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.

3. Οι πίνακες με τους συμμετέχοντες θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της αναφερόμενης στο σκεπτικό -1- ΚΥΑ.

4. ΟΙ δραστηριοποιούμενοι πωλητές κατά την ημέρα της λαϊκής της Τετάρτης του Δήμου Φλώρινας θα προσέρχονται σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις και στις θέσεις που απεικονίζονται στην κάτοψη,οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και στο εξής,εκ περιτροπής και μέχρι τροποποιήσεως της παρούσας απόφασης .

• Οι πωλητές οφείλουν να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
• Να έχουν απόσταση μεταξύ των προσόψεων των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
• Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
• Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
• Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
• Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
• Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
• Θα φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακκούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
• Θα τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
• Απαγορεύεται η διέλευση και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς.
Κάτοψη των θέσεων και καταστάσεις με τους συμμετέχοντες θα είναι αναρτημένες στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Φλώρινας επί της οδού Λ. Μόδη.
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων της παρ. 1, μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον ν. 4177/2013 (Α’ 173).

– Ο ΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ –

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Αστυνομικό Τμήμα Φλώρινας
4. Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας
5. Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν. 4497/17
6. Μ.Μ.Ε.

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 6/5/2020

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ1
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Γ1 6/5/2020
3 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α42
4 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α42 6/5/2020
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α45
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α45 6/5/2020
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α46
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α46 6/5/2020
9 ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ) Γ10
10 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ10 29/4/2020
11 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Δ1
12 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ1 6/5/2020
13 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ Δ9
14 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ9 6/5/2020
15 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Δ6
16 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ6 6/5/2020
17 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Δ11
18 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA Δ11 6/5/2020
19 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ Δ16
20 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Δ16 6/5/2020
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ53
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ Δ19
23 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ19 6/5/2020
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ Δ21
25 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ Δ21 6/5/2020
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ28
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ28 6/5/2020
28 ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) Δ29
29 ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Δ29 6/5/2020
30 ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) Δ36 Υ.Δ.
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δ36 6/5/2020
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ37
33 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ37 6/5/2020
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ44
35 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ44 6/5/2020
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ45
37 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δ45 6/5/2020
38 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ52
39 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ52 6/5/2020
40 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ Α40
41 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α40 6/5/2020
42 ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) Δ57
43 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ Δ57 6/5/2020
44 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α37
45 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α37 6/5/2020
46 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ E25-26
47 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ E25-26 6/5/2020
48 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ12-13
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ E29-30 6/5/2020
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε29-30

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6/5/2020

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ20 & Γ21
ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε41 & Ε42 6/5/2020
ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ Ε21 & Ε22
ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε21 & Ε22 6/5/2020
ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε32 & Ε33
ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε32 & Ε33 6/5/2020
STOJANOVSKA FANCHE Ε36 & Ε37
ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ Ε36 & Ε37 6/5/2020
ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ16 & Γ17
ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ16 & Γ17 6/5/2020
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α5 & Α6
ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α5 & Α6 6/5/2020
ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 9 & Α10
ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 9 & Α10 6/5/2020
ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α14 & Α15
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α33 & Α34 6/5/2020
ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α33 & Α34

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΛΛΩΝ Π.Ε.

1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ A 2 6/5/2020
2 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
3 ΓΩΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β 15 6/5/2020
4 ΔΑΓΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
5 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ B 18 6/5/2020
6 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
7 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ B 21 6/5/2020
8 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ B 23 6/5/2020
10 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ 12 6/5/2020
12 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β 27 6/5/2020
1 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ ΡΥΖΙ
2 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ 18 6/5/2020 ΡΥΖΙ
3 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΙΕΣ
4 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ 21 6/5/2020 ΕΛΙΕΣ

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΩΝ Π.Ε.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Β 30 6/5/2020
3 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΚΑΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ Β 33-34 6/5/2020
5 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση