Ενημέρωση για τον αναδασμό αγροκτήματος Νεοχωρακίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 27 Μαρτίου, 2023

Από την Επιτροπή Αναδασμού αγροκτήματος Νεοχωρακίου ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 θα αναρτηθούν στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου και θα παραμείνουν τοιχοκολλημένα για τριάντα (30) ημέρες:

α) Κτηματολογικό Διάγραμμα της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό αγροκτήματος Νεοχωρακίου και καθορισμός των Περιοχών του Αναδασμού.

β) Κτηματολογικό Διάγραμμα Ποιοτικής Κατάταξης αγροτεμαχίων.

γ) Κτηματολογικός Πίνακας  των ακινήτων που συμπεριλαμβάνονται στον αναδασμό.

δ) Πίνακας Ιδιοκτητών της ανωτέρω περιοχής.

Και προσκαλεί :

Τους κτηματίες της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό να λάβουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλουν στην Επιτροπή Αναδασμού εντός ενός μηνός,  δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023,  τυχόν ενστάσεις για:

α)  τα σύνορα, το εμβαδόν των αγροτεμαχίων τους, για τα δικαιώματά τους σε αυτά ή και για οποιαδήποτε εγγραφή στον Κτηματολογικό Πίνακα και το Διάγραμμα που να αφορά τα δικά τους ακίνητα συνυποβάλλοντας αποδεικτικά στοιχεία των ισχυρισμών τους (συμβόλαια, τίτλους Υ.Γ., έντυπο Ε9, δήλωση καλλιέργειας κ.λ.π.)

β)  την ποιοτική κατάταξη των αγροτεμαχίων

Επίσης οι κτηματίες της υπό αναδασμό περιοχής παρακαλούνται να υποβάλουν αιτήσεις για προνομιακή παραχώρηση ακινήτων  (οικοδομημένοι χώροι, κήποι, δενδροκαλλιέργεις, μονοτεμάχια ξηρικά άνω των 10 στρεμμάτων κ.α.)

Οι ενστάσεις και αιτήσεις θα κατατίθενται σε εκπρόσωπο της Αναδόχου Εταιρείας που θα βρίσκεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ως εξής: Δευτέρα απόγευμα 16:00-21:00, Τρίτη πρωί 09:00-14:00, Τετάρτη απόγευμα 16:00-21:00, Πέμπτη πρωί 09:00-14:00, Παρασκευή απόγευμα 16:00-21:00 στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου.

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  

                                       ΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

TAGGED: Τ.Κ. Νεοχωρακίου,