Ενημέρωση κανόνων αλιείας για τις λίμνες και τα εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Νοεμβρίου, 2022

: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Φλώρινας ενημερώνει ότι:

1.Συμφωνα με το Β.Δ. 142/1971 άρθρο 1 παρ. 5 (ΦΕΚ 49/τ΄Α/12-3-1971) απαγορεύεται απολύτως σε όλες τις λίμνες και ποταμούς της Επικράτειας η αλιεία των υδροβίων ζώων:

α) πέστροφας κατά το από 1η Νοεμβρίου έκαστου έτους μέχρι της 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους χρονικό διάστημα,

β) κορέγονου κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο κάθε έτους» και

γ) καραβίδας από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Μαΐου κάθε έτους.

  1. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 36/1977 (ΦΕΚ 16 τ΄ Α/19-1-1977) απαγορεύεται η αλιεία με δίκτυα στη λίμνη Βεγορίτιδα, τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο κάθε έτους.

Θα παρακαλούσαμε την Εισαγγελία Φλώρινας να ενημερώσει τα αρμόδια όργανα της για την τήρηση των παραπάνω.

Θα παρακαλούσαμε τους Δήμους να φροντίσουν για την ενημέρωση των δημοτών τους.

 

Ο Δ/ντης ΔΑΟ. Π.Ε Φλώρινας

ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Φλώρινα,