Ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου Φλώρινας από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Ημ/νία Ανάρτησης: 26 Σεπτεμβρίου, 2022

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας», μέλη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία προχώρησαν σε ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου Φλώρινας.

Η ενημέρωση έγινε από τον Γενικό Γραμματέα της Συνομοσπονδίας κ. Βασίλη Κούτσιανο και στελέχη της ομάδας έργου, οι οποίοι αναφέρθηκαν αναλυτικά στο έργο που υλοποιείται στην Περιφέρεια μας και κατά τόπους στους Δήμους με τη συνεργασία των εκάστοτε συλλόγων ΑμΕΑ.

Όπως τονίστηκε, το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από τον Νοέμβριο του 2021 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το έργο περιλαμβάνει ένα σύνολο καινοτόμων δράσεων, οι οποίες απευθύνονται τόσο στα ίδια τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, όσο και στα στελέχη των Περιφερειακών και Τοπικών αρχών, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συγκεκριμένη συνάντηση έγινε εκτενής ενημέρωση των συμμετεχόντων αναφορικά με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στη βάση ότι οι αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν κεντρικό στοιχείο κάθε τοπικής κοινότητας, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην τοπική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και μπορούν να επιφέρουν απτή και διαρκή διαφορά στη ζωή των ανθρώπων.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με τις διακρίσεις που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία. Απώτερος στόχος είναι η καθολική συμπερίληψη της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας σε όλες τις τοπικές, πολιτικές και πρακτικές που οδηγούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένης της ίσης μεταχείρισης, της ισότιμης συμμετοχής σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και της κοινωνικής συμπερίληψής τους.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Φλώρινα,