Ενημέρωση του δήμου Αμυνταίου για σύνδεση καταναλωτών με νέο δίκτυο ύδρευσης στην ΤΚ Κέλλης

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Νοεμβρίου, 2020

Σας ενημερώνουμε πως οι εργασίες κατασκευής νέου δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμυνταίου, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και το νέο δίκτυο ύδρευσης έχει συνδεθεί με την δεξαμενή υδροδότησης της κοινότητας.

Έτσι από σήμερα 30 Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020 θα τροφοδοτούνται με πόσιμο νερό και τα δύο δίκτυα ύδρευσης (νέο και παλιό) με σκοπό να υπάρξει ικανοποιητικό χρονικό διάστημα για συνδεθούν οι καταναλωτές μας με το νέο δίκτυο ύδρευσης.

Την Τρίτη 08 Δεκεμβρίου 2020 θα διακοπεί η λειτουργία του παλιού δικτύου ύδρευσης και η τροφοδοσία των καταναλωτών μας θα γίνεται αποκλειστικά από το νέο δίκτυο.

Επισημαίνουμε την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί από τους καταναλωτές μας καθώς και τους εγκαταστάτες υδραυλικούς, στην απομόνωση της παλιάς παροχής ύδρευσης, η οποία θα πρέπει να αποσυνδεθεί και να ταπωθεί. Θα ακολουθήσει έλεγχος του τρόπου απομόνωσης της παλιάς παροχής και όσες δεν έχουν απομονωθεί θα θεωρηθούν παράνομες συνδέσεις, επιφέροντας τις κυρώσεις που προβλέπει ο κανονισμός ύδρευσης του δήμου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:00 έως 15:00 , στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου 2386350131, 2386350159 (αρμόδιοι για πληροφορίες κ. Ηλιάδης Ηλίας και Παπαγιάννης Αθανάσιος).

TAGGED: Δήμος Αμυνταίου,