Ενημερωτικές εκδηλώσεις στη Φλώρινα για την επιδότηση συστημάτων φυσικού αερίου σε κατοικίες στις 15 & 16 Μαρτίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Μαρτίου, 2023

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στον δήμο Φλώρινας» συνδιοργανώνουν στη Φλώρινα την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, η ΔΕΔΑ (θυγατρική εταιρεία της ΔΕΠΑ Υποδομών), ο δήμος Φλώρινας και ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Υδραυλικών Θερμικών Έργων Ν. Φλώρινας, με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Φλώρινας.

 

Η δράση απευθύνεται στα νοικοκυριά που θα συνδεθούν με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου το οποίο κατασκευάζει η ΔΕΔΑ στην πόλη και αφορά στην επιχορήγηση, έως και 100%, του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στόχος είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης, τα οποία χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή άλλα στερεά καύσιμα, με συστήματα φυσικού αερίου, που αποτελεί μια αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον μορφή ενέργειας.

 

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι πολίτες και οι επαγγελματίες του χώρου θα ενημερωθούν αναλυτικά για τη δράση, ενώ οι ενδιαφερόμενοι οικιακοί καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιήσουν, με τη βοήθεια στελεχών της ΔΕΔΑ,  άμεσα κι επί τόπου, την αίτηση επιχορήγησης και την αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

Σημειώνεται ότι η δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στον δήμο Φλώρινας» έχει συνολικό προϋπολογισμό 19,6 εκατ. ευρώ και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020. Δικαιούχος είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ φορέας υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης είναι η ΔΕΔΑ.

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου επιχορηγείται σύμφωνα με τα ακόλουθα ανώτατα όρια ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος λέβητα:

 

Α/Α Εγκατεστημένη ισχύς νέου

συστήματος θέρμανσης

λέβητα – καυστήρα P (kW)

Ανώτατος Συνολικός

Επιλέξιμος Π/Υ

(με ΦΠΑ) (€)

1 P <= 35 4.000 €
2 35<P <= 50 6.500 €
3 50<P<= 100 11.500 €
4 100<P<= 200 16.000 €
5 P>200 21.500 €

 

Επιπλέον, όλοι οι οικιακοί καταναλωτές συνεχίζουν να επωφελούνται από την έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο διανομής που κατασκευάζει η ΔΕΔΑ στην περιοχή.

 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΔΕΔΑ, το έργο στη Φλώρινα προβλέπει την κατασκευή συνολικά 102,5 χιλιομέτρων δικτύου διανομής φυσικού αερίου με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος το 2024.

Το δίκτυο δεν θα περιορίζεται μόνο στον οικιστικό ιστό της Φλώρινας, αλλά θα επεκτείνεται στη βιομηχανική περιοχή και σε χωριά του δήμου Φλώρινας, καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών σε μια περιοχή στην οποία επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της Φλώρινας μπορούν άμεσα να υποβάλλουν αίτηση επιχορήγησης στην επίσημη σελίδα της ΔΕΔΑ (www.deda.gr/map/) , καταθέτοντας ταυτόχρονα αίτημα σύνδεσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή.

 

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης λήγει στις 31/7/2023. Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή μπορεί να συντμηθεί, στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν νωρίτερα.

Σε ό, τι αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης μπορούν να υποβληθούν στη ΔΕΔΑ το αργότερο έως την 30/9/ 2023.

 

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, αποστέλλεται συνοδευτικό κείμενο με 15 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δράση. Επίσης, για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοικοι της Φλώρινας μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 216 2000 408, 216 2000 433, 216 2000 466, 210 0215 915 (08:00-17:00).

 

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των ενημερωτικών εκδηλώσεων στη Φλώρινα είναι το εξής:

 • Τετάρτη 15/3/2023 Φλώρινα

19:00 – 21:00 μ.μ.                           Η ΔΕΔΑ και ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Υδραυλικών Θερμικών Έργων Ν. Φλώρινας συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Ενημέρωση για τη δράση Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου» στην πόλη της Φλώρινας (Αίθουσα Συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Φλώρινας, Μεγαρόβου 15, 2ος όροφος) για την ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου.

 

 • Πέμπτη 16/3/2023 Φλώρινα

10:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.                               Εκπρόσωποι της ΔΕΔΑ θα βρίσκονται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του δήμου Φλώρινας (Δημάρχου Αν. Σούλας, κοντά στο νέο δημοτικό πάρκο Φλώρινας) προκειμένου να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες στους πολίτες για τη δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου» στην πόλη της Φλώρινας και να βοηθήσουν τους ενδιαφερομένους στη διαδικασία υποβολής αίτησης επιχορήγησης και αίτησης σύνδεσης με το δίκτυο.

 

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στον Δήμο Φλώρινας

 ΦΕΚ 1094/Β/28.02.2023

 

 1. Ποιοι Επωφελούνται από τη δράση;

 

Η επιδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορίες οικιακού καταναλωτή με υφιστάμενα συστήματα «Κεντρικής Θέρμανσης» και «Αυτόνομης Θέρμανσης» για κατοικίες που βρίσκονται επί δικτύου φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης (4bar) στον Δήμο Φλώρινας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Ωφελούμενοι της δράσης):

 1. Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, και στις ειδικές περιπτώσεις που η κατοικία παραχωρείται δωρεάν ή ενοικιάζεται, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος).
 2. Δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (δ.τ. ΔΕΔΑ A.E.) μέχρι την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.
 3. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν ο έχων το δικαίωμα της επικαρπίας της κατοικίας (πλήρης κύριος, επικαρπωτής), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της παρούσας ενίσχυσης.

 

 1. Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες;

 

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.
 2. Βρίσκεται στον Δήμο Φλώρινας και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την ΔΕΔΑ.
 • Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 1. Διαθέτει σύστημα θέρμανσης κλειστής εστίας εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης εν λειτουργία, με καύσιμο πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλο  στερεό καύσιμο (πχ. Ξυλεία, πέλλετ κ.α.) ή αέριο καύσιμο (πχ υγραέριο), και η αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος θέρμανσης δεν έχει ενταχθεί ή  υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή σε τυχόν προγράμματα επιδότησης εσωτερικών εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου της κατόχου άδειας διανομής φυσικού αερίου ΔΕΔΑ A.E.. Για να είναι επιλέξιμη η αλλαγή κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξιμες.

 

 1. Ποια είναι η διάρκεια της δράσης;

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν άμεσα αίτημα συμμετοχής στη δράση, η οποία επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών που βρίσκονται επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ. Η επιχορήγηση, ανάλογα με την οικονομική προσφορά που θα λάβει ο καταναλωτής μπορεί να φτάσει έως και το 100%.

Η αίτηση επιχορήγησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους έως την 31.07.2023, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 της Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στον Δήμο Φλώρινας» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Σημειώνονται τα εξής:

Μετά τη λήξη της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης επιχορήγησης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης μπορεί να συντμηθεί, στην περίπτωση

που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής της σύμβασης σύνδεσης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 8, δύναται να υποβληθούν στο φορέα πιστοποίησης, το αργότερο έως την 30.09.2023. Η υποβολή δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θεμελιώνει δικαίωμα καταβολής οποιαδήποτε μορφής επιχορήγησης από την σχετική Προκήρυξη.

 

 1. Ποιες δαπάνες καλύπτει η δράση;

 

Η δράση καλύπτει δαπάνες που αφορούν στις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα:

 

 1. Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
 2. Έκθεση Επιθεώρησης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης και έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης. Για τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν ενδείκνυται η έκδοση Έκθεσης Επιθεώρησης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 8.2.1 της προκήρυξης, προσκομίζεται και αποζημιώνεται συνοπτική Τεχνική Έκθεση ενεργειακού επιθεωρητή.
 3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.
 4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κ.λπ.
 5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).
 6. Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.
 7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα – Λέβητα.
 8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

 

Υπογραμμίζεται ότι:

 • ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη.
 • Στις ενοικιαζόμενες/δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης (200.000 €). Απαιτείται από τον ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοιπών συνιδιοκτητών
 • Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή.
 • Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500 €. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή.
 • Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση μόνο του καυστήρα ή μόνο του λέβητα. Επιλέξιμη δαπάνη είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος με νέο σύστημα καυστήρα – λέβητα με ενεργειακά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, όπως ιδιαίτερα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017.
 • Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.
 • Δεν είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση από την παρούσα προκήρυξη οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ), καθώς και κάθε άλλη παρέμβαση στο χώρο του λεβητοστασίου/εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, πλην των ανωτέρω αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών.
 • Τέλος, τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του έργου πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση.

 

 1. Πως λαμβάνεται η επιδότηση;

 

Το επιδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΔΕΔΑ. Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει:

 1. Έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 8.6.1. της σχετικής Προκήρυξης.
 2. Επικοινωνία με τον ωφελούμενο και τον ανάδοχο για τη συμπλήρωση των πιθανών ελλείψεων των δικαιολογητικών.
 3. Πιστοποίηση, με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ότι η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου έχει κατασκευαστεί σε επιλέξιμη περιοχή, σε νόμιμη οικία και στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος.
 4. Πιστοποίηση της εγκατάστασης εξοπλισμού/υλικών και της πραγματοποίησης των εργασιών σύμφωνα με το Έντυπο καταγραφής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου – Ολοκλήρωσης Έργου, το έντυπο οικονομικής προσφοράς, τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, την Άδεια Χρήσης της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου από την ΔΕΔΑ A.E., την Έκθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης, το Έντυπο καταγραφής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου – Ολοκλήρωσης Έργου και τα στοιχεία των παραστατικών λιανικών συναλλαγών.
 5. Πιστοποίηση του ποσού που πρέπει να εισπράξουν οι ανάδοχοι, στο πλαίσιο της δράσης και έκδοση του Εντύπου Καταβολής Επιχορήγησης σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα III).
 6. Επικοινωνία με τον ωφελούμενο προκειμένου να υποβάλει εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι), ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης προς τους αναδόχους.
 7. Καταβολή της επιχορήγησης προς τους αναδόχους. Η ανωτέρω διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται με τη χρήση του Φύλλου Ελέγχου και Πιστοποίησης της σχετικής Προκήρυξης.

Σημειώνεται ότι: Σε περίπτωση που, κατά την πιστοποίηση, διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτούμενες διαδικασίες/αποτελέσματα εφαρμογής της δράσης (ενδεικτικά, σοβαρές ελλείψεις ή λάθη στα δικαιολογητικά, αντικρουόμενα στοιχεία μεταξύ των δικαιολογητικών, μη τήρηση των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων μερών, κ.λπ.), ο φορέας πιστοποίησης δεν προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Αν από έλεγχο, ο οποίος θα διενεργηθεί μετά την καταβολή της επιχορήγησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους, προκύψει απαίτηση επιστροφής ποσού από την επιχορήγηση, ενημερώνεται ο ωφελούμενος ή/και ανάδοχος/οι για την επιστροφή του ποσού εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, εφόσον δεν ανταποκριθεί/θούν, αναζητείται εντόκως το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

 1. Ποια είναι τα ανώτατα όρια επιχορήγησης;

 

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση υφισταμένου συστήματος θέρμανσης (κεντρικό ή ατομικό σύστημα) επιχορηγείται σύμφωνα με τα ακόλουθα ανώτατα όρια ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος λέβητα που αφορά την λειτουργία της θέρμανσης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τις δαπάνες του άρθρου 6 και το συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, όπως αυτός καθορίζεται από τα παραστατικά του άρθρου 8, παρ. 7.

 

Α/Α Εγκατεστημένη ισχύς νέου συστήματος θέρμανσης λέβητα-καυστήρα

 P (kW)

Ανώτατος Συνολικός Επιλέξιμος Π/Υ (με ΦΠΑ)

(€)

1 P≤35 4.000 €
2 35<P≤50 6.500 €
3 50<P≤100 11.500 €
4 100<P≤200 16.000 €
5 P>200 21.500    €

 

 1. Εκτός από την επιχορήγηση του κόστους εσωτερικής εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής επωφελείται από δωρεάν τέλη σύνδεσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου;

Ναι. Η ΔΕΔΑ συνεχίζει να παρέχει 100% έκπτωση επί των τελών σύνδεσης για τους οικιακούς καταναλωτές (κεντρική και αυτόνομη θέρμανση).

 1. Που μπορώ να εκδηλώσω το ενδιαφέρον μου για το πρόγραμμα;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην επίσημη σελίδα της ΔΕΔΑ www.deda.gr/map/ επιλέγοντας το πεδίο «Έλεγχος Διαθεσιμότητας». Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Διεύθυνσή τους, Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο και Email και αφού συμφωνήσουν με την πολιτική απορρήτου της ΔΕΔΑ θα πρέπει να επιλέξουν το πεδίο «Υποβολή».

 

 1. Πώς ξέρω ότι η ΔΕΔΑ έχει λάβει την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός μου;

 

Αμέσως μετά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ένα pop up μήνυμα θα εμφανιστεί στον ενδιαφερόμενο και στη συνέχεια θα λάβει επιβεβαιωτικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει μαζί με τον κωδικό για τη σύνδεσή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myΔΕΔΑ για την πόλη της Φλώρινας.

 

 1. Πώς μπορώ να συνδεθώ στο myΔΕΔΑ;

 

Μπορείτε να συνδεθείτε είτε από την επίσημη σελίδα της ΔΕΔΑ www.deda.gr επιλέγοντας το πεδίο myΔΕΔΑ για την πόλη της Φλώρινας είτε από το επιβεβαιωτικό email που θα λάβετε. Για την είσοδό σας στην πλατφόρμα θα πρέπει να συμπληρώσετε το email σας και τον κωδικό που λάβατε στο email επιβεβαίωσης.

 

 1. Πού μπορώ να δω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση σύνδεσης;

 

Στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΔΑ www.deda.gr, στο πεδίο «Πελάτες» και στην κατηγορία «Οικιακοί πελάτες», μπορείτε να δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση σύνδεσης, καθώς και για την αίτηση επιχορήγησης.

 

 1. Μετά την υποβολή των στοιχείων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αίτηση σύνδεσης, ποια διαδικασία ακολουθεί;

 

Μετά τη σωστή υποβολή των στοιχείων και των δικαιολογητικών, θα σας παραδοθεί από τη ΔΕΔΑ στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει, η σύμβαση για τη σύνδεσή σας με το δίκτυο φυσικού αερίου.

 

 1. Εάν έχω κάνει λάθος κατά την υποβολή των στοιχείων, πώς θα ενημερωθώ;

 

Θα σας σταλεί μήνυμα στην πλατφόρμα, το οποίο θα μπορείτε να το δείτε αφού συνδεθείτε.

 

 1. Μπορώ να υπογράψω τη σύμβαση εάν δεν είμαι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου;

 

Θα πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη για την υπογραφή της σύμβασης και κατά την καταχώρηση των στοιχείων που απαιτούνται να καταγράψετε σωστά τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

 

 1. Εκτός από την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΔΑ, υπάρχει κάποιος τηλεφωνικός αριθμός της εταιρείας στον οποίο μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της Φλώρινας;

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν απορίες, οι κάτοικοι της Φλώρινας που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ μπορούν να καλούν καθημερινά στα κάτωθι τηλέφωνα από τις 08:00 – 17:00.

 

216 2000 408

216 2000 433

216 2000 466

210 0215 915

 

 

Τα 5 βήματα για την ενεργοποίηση της σύνδεσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν τα ακόλουθα 5 βήματα για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ:

 

Βήμα 1: Μπείτε στο deda.gr/map/, συμπληρώστε τα στοιχεία σας & ελέγξτε τη διαθεσιμότητα δικτύου στην περιοχή σας. Εάν βρίσκεστε εντός δικτύου, θα λάβετε ένα επιβεβαιωτικό email με κωδικούς σύνδεσης στο myΔΕΔΑ.

Βήμα 2: Μπείτε στο myΔΕΔΑ για την πόλη της Φλώρινας και ολοκληρώστε την αίτησή σας με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών τόσο για την αίτηση σύνδεσης όσο και για την αίτηση επιχορήγησης. Μετά τη σύνδεσή σας στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στο μενού επιλογών «οδηγό χρήσης» με όλα τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

Βήμα 3: Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα 1 & 2, η ΔΕΔΑ θα πραγματοποιήσει αυτοψία για να καθοριστεί η θέση του μετρητή σε συνεννόηση με τον πελάτη και θα σας στείλει τη σύμβαση σύνδεσης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης θα τοποθετήσει τον μετρητή σας με όσα ορίζονται σε αυτή.

Βήμα 4: Υποβάλλετε τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης και υπογράψτε σύμβαση με τον πάροχο φυσικού αερίου της επιλογής σας.

Βήμα 5: Υποβάλλετε τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά πριν ή ταυτόχρονα με το αίτημα αυτοψίας εσωτερικής εγκατάστασης και εμείς θα ενεργοποιήσουμε τη σύνδεσή σας.

 

Τη διαδικασία σύνδεσης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να την βρουν αναλυτικά, μετά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη σύνδεση τους στο myΔΕΔΑ, στο μενού επιλογών.

 

TAGGED: ΔΕΔΑ, Φλώρινα,