Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου» την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 3 Απριλίου, 2023

Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιούν το Επιμελητήριο Φλώρινας με τον Δήμο Αμυνταίου με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την ανάπτυξη ταυτότητας (branding) του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης , την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 και ώρα 17:00 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αμυνταίου.

TAGGED: Αμύνταιο,