Ενημερωτική συνάντηση από τον Δήμο Αμυνταίου για τους αγρότες την Πέμπτη 14 Μαρτίου στον Αετό

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Μαρτίου, 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Αμυνταίου, η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.–ANKO και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Φλώρινας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.-ΑΝΦΛΩ

προσκαλούν

τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές, κατοίκους της περιοχής, σε ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαρτίου και ώρα 18:00μμ στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος του Τ.Κ. Αετού Δήμου Αμυνταίου.

 

Η ενημέρωση θα αφορά στην 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Άξονα 3 “Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013.

 

Στελέχη της ΑΝΚΟ, που είναι o Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση των ιδιωτικών έργων στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΦΛΩ Αντένα στο νομό Φλώρινας θα παρουσιάσουν αναλυτικά τα Μέτρα:

 

ü       311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»

ü       312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

ü       313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» 

που έχουν προκηρυχθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και τις δυνατότητες και ευκαιρίες  που παρέχονται από το πρόγραμμα έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τις 24 Απριλίου 2013, που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. 

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Αμύνταιο,