Ενημερωτική Συνάντηση για τις εκλογικού περιεχομένου διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης-1»

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Μαρτίου, 2019

Ενημερωτική Συνάντηση για τις εκλογικού περιεχομένου διατάξεις του Ν. 4555/2018 («Κλεισθένης-1») όπως ισχύει.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), συνεχίζοντας την συστηματική, έγκυρη και επίκαιρη ενημέρωση του πολιτικού προσωπικού και των υπηρεσιακών στελεχών των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα τις εκλογικού περιεχομένου διατάξεις του Ν. 4555/2018 («Κλεισθένης-1»), όπως διαμορφώνονται με τον υπό ψήφιση νόμο «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ», και όπως θα ισχύσουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου / 2 Ιουνίου 2019.

Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη (προσέλευση: 10:00-10:30, έναρξη εργασιών: ώρα 10:30, λήξη εργασιών: ώρα 14:00)

TAGGED: Εκλογές,